İşbu Gizlilik Politikası Menderes ULUOCAK, Arabagarage Oto Galeri ( Araba alım & Satım ) araç bakım onarım servis hizmetleri  (“Şirket”) ait ve Şirket tarafından işletilen www.arabanakit.com/ alan adlı internet sitesi kapsamında sağlanan Şirket’e ait ürün/hizmetleri kullanan tüm kişiler (“Kullanıcı”) için geçerlidir.

Kullanıcı, işbu internet sitesini veya ürünlerini veya hizmetlerini kullandığında veya Şirket ile iletişim kurduğunda Şirket, Kullanıcı hakkında bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde bilgi toplar. Kullanıcı, kişisel bilgilerinin ve verilerinin işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen şekilde ve amaçlarla Şirket tarafından ve/veya mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, hissedarları, iş ortakları, halefleri, hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetleri yürütmek üzere hizmet aldığı, işbirliği yaptığı, yurt içinde ve/veya yurt dışında faaliyet gösteren program ortağı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişiler (hukuk ve vergi danışmanları, bankalar, bağımsız denetçiler dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, hizmet sunabilmesi için işbirliği yaptığı veya yapabileceği hizmet tedarikçileri) ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından işlenmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, sınıflandırılmasına, açıklanmasına, saklanmasına ve bu kapsamda üçüncü kişilerle paylaşılmasına ve işlenmesi amacıyla yurt içinde ve yurt dışına aktarılmasına onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt ede

Kullanıcı Bilgilerinin Korunması

Uygulama içerisinde referans gösterilen veya bağlantı sağlanan diğer sitelerin/uygulamaların/reklamların içeriğinden ya da gizlilik uygulamalarından Şirket sorumlu tutulamaz.

Şirket Gizli Bilgiler’i, burada belirtilenler saklı kalmak üzere, kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, Gizli Bilgi’nin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Ancak Kullanıcı’nın bilgilerini kendi cihazı üzerinden vermesi sebebiyle ilgisiz kişiler tarafından erişilmemesi amacıyla virüs ve benzeri zararlı uygulamalara karşı gerekli tedbirlerin Kullanıcı tarafından alınmaması ve Şirket’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Şirket, Kullanıcı’nın Gizli Bilgileri’ni (a) yürürlükte olan kanun veya düzenlemeler ya da verilmiş olan bir yargı kararı ya da idari emir gereğince açıklaması gerektiği durumlarda ve/veya (b) Kullanıcı’nın rızasının bulunduğu takdirde ve/veya (c) işbu Gizlilik Politikası’na uygun şekilde ve/veya (d) Şirket’in internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek olan diğer sözleşmelerinde ayrık olarak düzenlenen hallere uygun şekilde üçüncü kişilere açıklayabilir ve/veya kullanabilir.

Üyelik Bilgiler

Kullanıcı tarafından Şirket’e elektronik ortamda iletilen kişisel bilgiler, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

Kişisel bilgiler; Kullanıcı’nın adı-soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi, kimlik numarası, kullanılan internet servis sağlayıcısının adı, IP adresi, erişilen tarih ve saat, profil resmi, ödeme yöntemi, cihaz bilgisi veya Kullanıcı tarafından iletilmiş diğer bilgiler ile Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup kısaca “Gizli Bilgiler” olarak anılacaktır.

Şirket, Gizli Bilgiler’i kendi bünyesinde, üye profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla mevzuatın ve Kullanıcı’nın izin verdiği ölçü ve şekilde kullanabilecektir. Uygulama aracılığı ile edinilebilen Gizli Bilgiler Şirket bağlantılı şirketleri veya ortakları tarafından, yapılan işlemlerin güvenliği ve doğruluğunun tespiti açısından mevzuatın ve Kullanıcı’nın izin verdiği şekilde toplanabilir, kullanılabilir, işlenebilir ve saklanabilir.

Çerezler

Şirket, Kullanıcı’ya ve Kullanıcı’nın sunulan hizmetlerin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde eder. Teknik iletişim dosyası, istatiksel bilgi elde etmek amacıyla kullanılabilir.Kullanıcı’nın, herkese açık alanlarda ifşa ettiği, yorumlarda veya mesajlarda paylaştığı bilgilerinin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ve üyelik kaydını oluştururken kullandığı üye adı, şifre vb. bilgileri üçüncü kişilerle paylaşması durumunda doğacak zarardan Şirket sorumlu değildir.

Şirket, Kullanıcı’ya önerilerde bulunmak için Kullanıcı’nın Şirket’in ürünlerini ve hizmetlerini kullanım şeklini inceleyebilir ve kullanabilir.

Şirket, Kullanıcı Sözleşmesi veya Gizlilik Politikası’na aykırı davranan veya diğer üyeler tarafından şikayete konu olan Kullanıcı’nın kişisel bilgilerini ve verilerini inceleyebilir.

Şirket, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini her zaman güncelleyebilir, değiştirebilir veya yürürlükten kaldırabilir. Bu durumlarda hizmetler/ürünlerin üzerinden veya e-posta gibi diğer yollarla Kullanıcı’ya bildirimde bulunulacaktır. Güncellenen, değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde Kullanıcı için hüküm ifade edecektir. Yapılan değişikliğin ardından Kullanıcı’nın Şirket’in hizmet veya ürünlerini kullanmaya devam ediyor olması, değişikliklere muvafakati anlamına gelecektir.

Satın Aldığımız Markalar